Firma:

logo_m1.jpg, 23 kB
jazyková verze / language: czech.gif, 0 kB english.gif, 0 kB

Stůl učitele

stul-ucitele.jpg, 36kB

Stůl instruktora je doplněn počítačem propojeným počítačovou sítí s kabinou trenažéru, který zabezpečuje řízení výcviku, zobrazení výhledu cvičícího řidiče, evidenci cvičících a vyhodnocení jejich výsledků. Dále je stůl instruktora doplněn video-monitorem pro pohled do kabiny na cvičícího řidiče a fonickým spojením s cvičícím řidičem.

Pracoviště instruktora zabezpečuje komplexní provoz celého trenažéru. Instruktor z něj ovládá činnost trenažéru, provádí volbu výcvikové úlohy, režimu výcviku, sleduje provozní parametry a průběh jízdy cvičícího. K tomuto účelu mu slouží ovládací a informační panely, jakož i monitor, který zobrazuje aktuální situaci v projížděném terénu. Pracoviště instruktora je vybaveno zařízením pro záznam a vyhodnocení výcviku. Údaje v něm uložené je možno snadným způsobem vytisknout, případně uložit na záznamová media pro účely archivace.

Trenažér vede přesnou evidenci cvičících a evidenci výsledků plnění konkrétní úlohy - z ní je možno provést následný rozbor cvičené úlohy. Současně je ukládán přehled o časovém využití trenažéru.


ŘIDIČSKÉ TRENAŽERY
nahoru  ↑