Firma:

logo_m1.jpg, 23 kB
jazyková verze / language: czech.gif, 0 kB english.gif, 0 kB

Modely, databze, popis softwarovho vybaven simultor

multigen_01.jpg, 14 kB presagis.jpg, 13 kB

Modely a databze jsou vymodelovny v programu MultiGen Creator a zobrazen virtulnho svta zapezpeuje run-time vizualizr Vega Prime, oba programy jsou od firmy MultiGen-Paradigm www.multigen-paradigm.com, nyn Presagis www.presagis.com/.

Metodika trenaer ady AT je rozdlen do vukovch lekc od nejzkladnjch kon napklad: sprvn chop volantu, zapnn - odepnn psu, manipulace s ovladai, ncvik azen apod. (v tchto lekcch ka naviguje a p chybch automaticky opravuje elektronick instruktor) a po jzdu v nejsloitjch situacch provozu - objdn pekek s protismrnm provozem za zhoren viditelnosti (simulace mlhy, tmy), nebo jzdu lesem s nhodnmi pekkami (nap: vybhnuvm zvetem).

Pozn.: Na tto strnce nejsou zobrazeny a popsny vechny vukov scny.

Vukov software trenaer a metodika trenaer ady AT je schvlena Ministerstvem dopravy R

Rychl navigace, kliknutm se dostanete na pslunou galerii


Cviit pro osobn automobily, hory, eleznin pejezd

Vcvik zan u jzdy na cviiti (rozjdn, zastavovn na STOP e, prjezd zenm prostorem, osmika, rozjezd - zastaven na semaforu, rozjezdy do kopce - zastaven na STOP e, parkovn podln - pn), pokrauje jzdou po komunikaci mimo msto bez provozu vozidel - rovnou nebo kopcovitou krajinou a kon nejsloitjmi situacemi jzdy ve mst nebo po silnici s obousmrnm provozem za zhorench podmnek (mlha, tma, nled).

044_m.jpg, 17 kB 042_m.jpg, 17 kB 043_m.jpg, 17 kB 040_m.jpg, 17 kB 043_m.jpg, 17 kB 041_m.jpg, 17 kB 054_m.jpg, 17 kB 055_m.jpg, 17 kB 056_m.jpg, 17 kB

Rozjezd do kopce 4%, 8%, 12%

050_m.jpg 051_m.jpg 049_m.jpg

Vyhbac, brzdc manvr, zatky

Po navolen adheze z tchto monost: 10% (led), 60%(mokro), 90%(sucho) lze vyzkouet chovn a reakci vozidla, nap.: pi adhezi 10% a selpnut brzd auto "vdy" nezato (scna vyhbac manvr), nebo jeho prodlouen brzdn drhy (scna brzdc manvr). Tyto adhezn podmnky lze jednodue pepnat kdykoliv bhem ncviku. Po sputn scny je k pouen o kolu hlasovm instruktorem.

052_m.jpg 0205_m.jpg 053_m.jpg

Dlnice

Provoz, jzda ve velmi hustm provozu a 20-ti aut po celou dobu jzdy, pedjdn, zip.

0203_m.jpg, 17 kB 0204_m.jpg, 17 kB 0201_m.jpg, 17 kB

Cviit pro nkladn automobily

0011_m.jpg, 17 kB 0012_m.jpg, 17 kB 0013_m.jpg, 17 kB 0014_m.jpg, 17 kB

Ternn databze pro vojensk specily TANK T72, T-BVP 2

Ncvik jzdy a bojovch kon podle vojensk metodiky.

07_m.jpg, 17 kB 08_m.jpg, 17 kB 09_m.jpg, 17 kB 010_m.jpg, 17 kB 012_m.jpg, 17 kB 013_m.jpg, 17 kB 014_m.jpg, 17 kB 015_m.jpg, 17 kB 016_m.jpg, 17 kB 017_m.jpg, 17 kB 018_m.jpg, 17 kB 019_m.jpg, 17 kB 020_m.jpg, 17 kB 021_m.jpg, 17 kB 050_m.jpg, 17 kB

Ternn databze pro vojensk automobily SNA, LTRS

046_m.jpg, 17 kB 047_m.jpg, 17 kB 048_m.jpg, 17 kB

Autobusov cviit

Parkovn, couvn, projdn zench profil, prjezd gar s obyejnm nebo kloubovm autobusem s nutnost dbt zven opatrnosti na chodce. Simulace nstupu, vstupu osob na zastvkch, pevozu osob, pednosti chodc na pechodech.

0100_m.jpg, 17 kB 0101_m.jpg, 17 kB 0102_m.jpg, 17 kB 0103_m.jpg, 17 kB 0104_m.jpg, 17 kB 0105_m.jpg, 17 kB

eleznin tra

Scna pro simultor elezninho vozu.

0401_m.jpg, 17 kB 0404_m.jpg, 17 kB 0403_m.jpg, 17 kB 0402_m.jpg, 17 kB 0405_m.jpg, 17 kB 0406_m.jpg, 17 kB 0407_m.jpg, 17 kB 0408_m.jpg, 17 kB 0409_m.jpg, 17 kB

Interaktivn msto

Jedouc vozidla, tramvaje, autobusy mstsk hromadn dopravy, chodci. Do scny je mon vloit nkolik destek aktivnch objekt.

044_m.jpg, 17 kB 042_m.jpg, 17 kB 040_m.jpg, 17 kB

Modely vozidel

Pln funkn vozidla, natec - otec kola, blinkry, svtla, otevrajc se dvee, pohybliv kloub u autobus a nvs.

022_m.jpg, 17 kB 039_m.jpg, 17 kB 032_m.jpg, 17 kB 011_m.jpg, 17 kB 034_m.jpg, 17 kB 035_m.jpg, 17 kB 0008_m.jpg, 17 kB 0009_m.jpg, 17 kB 0010_m.jpg, 17 kB
at bus.jpg   at bus.jpg at bus.jpg   at bus.jpg
at-renault at-renault at-bus

VIDEA TRENAER

IDISK TRENAERY
nahoru  ↑
© JKZ s.r.o.
www.jkzsim.cz